Mina Tjänster

Som Professionell coach är min roll att utmana, motivera och stötta dig på vägen till framgång. Jag använder mig av olika övningar, verktyg och kraftfulla frågor i syfte att vidga dina perspektiv så att du hittar de svar du söker. Våra samtal är således varken rådgivning eller terapi. De är framåtdrivande då vi utgår från nuläget och fokuserar på ditt önskade läge. Coachning är därför en mycket tidseffektivt metod då vi kan påbörja coachningen direkt och behöver inte lägga tid på omfattande informationsöverföring.

”Coaching är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential”. (ICF´s definition av coachning)

Executive coaching

Passar dig som har en ledande befattning inom såväl privata som kommunala bolag eller föreningslivet och som vill utveckla ditt personliga ledarskap.

Att vara chef är ett stort ansvar och en komplex roll. Du är ofta ensam med dina beslut och tankar, då kan det vara bra att ha ett oberoende bollplank. Allt det där som du inte kan lyfta med varken kollegor, medarbetare eller vänner, det kan vi prata om under konfidentiella former.

Under upp till 12 månader arbetar vi tillsammans utifrån en individuellt utformad handlingsplan. Du kan bland annat få hjälp med beslutsfattande, målsättning, hitta balans mellan arbete och privatliv, struktur, förberedelse inför olika prestationer, utveckla färdigheter, få nya perspektiv kring din situation samt personlig och professionell utveckling.

Kan genomföras både fysiskt och digtalt.

Medarbetarcoaching

Chefer och ledare har sällan tid eller kunskap att coacha alla sina medarbetare, dessutom finns ett maktförhållande mellan den anställda och chefen som kan ha en negativ inverkan på processen. Då kan en extern coach vara en bra investering.

Genom coachningen medvetandegörs medarbetarens kapacitet och potential likväl som de sidor som kanske hindrar utveckling och vid behov inleds samarbetet med ett trepartssamtal.

Medarbetaren kan bland annat få hjälp med motivation, förändringar, balans mellan jobb/fritid, prioriteringar, effektivitet, roll i arbetsgruppen och målsättning.

Samarbetet kan vara allt ifrån enstaka samtal upp till ett år beroende på behov.

Kan genomföras både fysiskt och digtalt.

Ledarskapsutbildning The Human Element

Här har ni ledarskapsutbildningen som gör skillnad på riktigt!

Den riktar sig till chefer, ledare och medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap genom ökad självkännedom, bättre självkänsla, förbättrad kommunikationsförmåga och förmåga att hantera konflikter. Den lämpar sig också bra för ledningsgrupper och arbetsgrupper som vill öka sin produktivitet och sitt välmående.

The human element grundar sig på och är en utveckling av Will Schutz Firo-teori, ett grundläggande verktyg för att förstå människors gruppbeteende och vad som krävs av ledarskapet under olika faser.

Utbildningen genomförs i internatform under 5 dagar och bygger på upplevelsebaserad inlärning. Programmet innefattar olika självskattnings- och feedback-instrument samt övningar som bidrar till personlig utveckling.

All inclusive

Ett komplett utbildningspaket för personlig utveckling som innefattar ledarskapsutbildningen The human element efterföljt av 6 månaders professionell coachning.

Konflikthantering

Coachande samtal med fokus på att lösa konflikter mellan individer eller i en grupp. Genomförs under ett eller flera samtal beroende på behov.