Hem

Står ni inför en situation där ni behöver jobba mer och bli bättre tillsammans? Saknas förståelse för varandras arbete inom företaget med onödiga missförstånd och outnyttjad potential som följd?

Är ni beredd att investera i tid för hela arbetsgruppen i syfte att utvecklas som team och skapa förståelse för varandras roller och uppdrag?

Med fokus på teamutveckling och kommunikation hjälper jag er till en högpresterande och hållbar organisation!

J Granqvist Coach & Konsult riktar sig till chefer, ledare och företagare som vill skapa högpresterande team med hållbara resultat. Mina erfarenheter från arbetsledande befattningar har lärt mig att en verksamhet fungerar som människorna i den fungerar, att chefen är den som lägger ribban för den kultur som råder och att kommunikation, som är bland det svåraste vi håller på med, är det viktigaste verktyget.

Så har Din organisation precis som så många andra, utmaningar i form av samarbetssvårigheter, konflikter och brister i kommunikation? Eller vill du helt enkelt utveckla ditt ledarskap? – Då har Du kommit helt rätt!

Välkommen!

Mina tjänster

Som Professionell coach är min roll att utmana, motivera och stötta dig på vägen till framgång. Jag använder mig av olika övningar, verktyg och kraftfulla frågor i syfte att vidga dina perspektiv så att du hittar de svar du söker. Våra samtal är således varken rådgivning eller terapi. De är framåtdrivande då vi utgår från nuläget och fokuserar på ditt önskade läge. Coachning är därför en mycket tidseffektivt metod då vi kan påbörja coachningen direkt och behöver inte lägga tid på omfattande informationsöverföring.

”Coaching är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential”. (ICF´s definition av coachning)

Executive coaching

Passar dig som har en ledande befattning inom såväl privata som kommunala bolag eller föreningslivet och som vill utveckla ditt personliga ledarskap.

Att vara chef är ett stort ansvar och en komplex roll. Du är ofta ensam med dina beslut och tankar, då kan det vara bra att ha ett oberoende bollplank. Allt det där som du inte kan lyfta med varken kollegor, medarbetare eller vänner, det kan vi prata om under konfidentiella former.

Under upp till 12 månader arbetar vi tillsammans utifrån en individuellt utformad handlingsplan. Du kan bland annat få hjälp med beslutsfattande, målsättning, hitta balans mellan arbete och privatliv, struktur, förberedelse inför olika prestationer, utveckla färdigheter, få nya perspektiv kring din situation samt personlig och professionell utveckling.

Kan genomföras både fysiskt och digtalt.

Medarbetarcoaching

Chefer och ledare har sällan tid eller kunskap att coacha alla sina medarbetare, dessutom finns ett maktförhållande mellan den anställda och chefen som kan ha en negativ inverkan på processen. Då kan en extern coach vara en bra investering.

Genom coachningen medvetandegörs medarbetarens kapacitet och potential likväl som de sidor som kanske hindrar utveckling och vid behov inleds samarbetet med ett trepartssamtal.

Medarbetaren kan bland annat få hjälp med motivation, förändringar, balans mellan jobb/fritid, prioriteringar, effektivitet, roll i arbetsgruppen och målsättning.

Samarbetet kan vara allt ifrån enstaka samtal upp till ett år beroende på behov.

Kan genomföras både fysiskt och digtalt.

Ledarskapsutbildning The Human Element

Här har ni ledarskapsutbildningen som gör skillnad på riktigt!

Den riktar sig till chefer, ledare och medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap genom ökad självkännedom, bättre självkänsla, förbättrad kommunikationsförmåga och förmåga att hantera konflikter. Den lämpar sig också bra för ledningsgrupper och arbetsgrupper som vill öka sin produktivitet och sitt välmående.

The human element grundar sig på och är en utveckling av Will Schutz Firo-teori, ett grundläggande verktyg för att förstå människors gruppbeteende och vad som krävs av ledarskapet under olika faser.

Utbildningen genomförs i internatform under 5 dagar och bygger på upplevelsebaserad inlärning. Programmet innefattar olika självskattnings- och feedback-instrument samt övningar som bidrar till personlig utveckling.

All inclusive

Ett komplett utbildningspaket för personlig utveckling som innefattar ledarskapsutbildningen The human element efterföljt av 6 månaders professionell coachning.

Konflikthantering

Coachande samtal med fokus på att lösa konflikter mellan individer eller i en grupp. Genomförs under ett eller flera samtal beroende på behov.

Om mig

Jag säger det jag menar och menar det jag säger men ibland säger andra personer saker bättre än mig. En av dem är Tammy Plunkett;

”People don´t need to be saved or rescued. They need knowledge of their own power and how to access it.”

Det är min fasta övertygelse att vi människor besitter en enorm förmåga att hantera våra liv och allt som händer men jag vet också att vi inte alltid har tillgång till de förmågorna. Då kan vi behöva hjälp att plocka fram dem. Det är där jag kommer in i bilden. Som Professionell coach och licensierad handledare i The human element är det min roll att medvetandegöra, motivera och utmana dig i syfte att du ska nå framgång i din egen utveckling.

Jag har själv tagit hjälp i olika perioder i livet, bland annat när livet under en längre period bestod av att ”jobba, äta och sova”. Jag hade ett krävande arbete som jag verkligen brann för i en verksamhet som befann sig i en kris och min primära uppgift, förutom att hålla verksamheten igång var att skapa förutsättningar för en högkvalitativ, rättssäker enhet där medarbetarna mådde bra och hade förtroende för ledningen igen. I mitt engagemang för verksamhetens bästa tappade jag bort mig själv och kom till en punkt när jag kände att jag inte längre levde livet, jag såg det bara passera. Jag hade ingen energi kvar när jag kom hem och kände dels konstant stress över att inte hinna få tillräckligt mycket sömn men också dåligt samvete gentemot familj och vänner.

Jag beslutade mig för att anlita en coach. Under 6 månader fick jag hjälp med att hitta en ny version av mig själv, en version som är snällare med mig själv. Med hjälp av de verktyg och strategier jag fick under samarbetet kunde jag börja avgränsa min arbetstid, skapa struktur i vardagen och börja prioritera mig själv och det jag mår bra av, med gott samvete.

Jag lärde mig att formulera realistiska mål utifrån vad JAG ville uppnå, lägga upp en planering för att nå dit och sedan aktivt ta det steg för steg med tryggt stöd från min coach. Och ja, tillsammans med mina medarbetare lyckades vi ”vända på skutan” och bygga en verksamhet jag alltid kommer att vara nöjd över.

Att anlita en coach är en av de bästa investeringarna jag gjort. För även efter att samarbetet är över så är insikterna och lärdomarna samt de nya beteendena och förhållningssätten för alltid med mig och gynnar mig både privat och professionellt.

Kort och gott en investering som jag har med mig hela livet!

Min bakgrund

Jag är Diplomerad professionell coach, LHEP inom The human element och en erfaren ledare vars främsta drivkraft är att göra skillnad för Dig på riktigt.

Jag har flera års erfarenhet av arbetsledande befattningar i olika nivåer och alla mina chefsuppdrag har förutom de sedvanliga ansvaren för budget, personal, arbetsmiljö, verksamhet och rehabilitering även innehållit förändrings- och utvecklingsarbete. Det absolut bästa med chefsuppdragen är det nära samarbetet med medarbetarna. Att skapa förutsättningar för att se dem växa och utvecklas samt skapa en välmående organisation har varit min drivkraft.

Jag är i grunden utbildad Behandlingsassistent, en 1-årig person-intensiv utbildning där jag fick utveckla mitt främsta verktyg – mig själv! Med åren har jag vidareutbildat mig inom beteendevetenskap, Katalyserande coachning och även till Licensierad handledare inom The human element (LHEP) – ledarskapsutbildningen som gör skillnad på riktigt.

Som professionell coach verkar jag i enlighet med ICF´s etiska riktlinjer. ICF som står för International coaching federation är världens största branschorganisation för coacher.

Jag är ursprungligen från Ångermanland men uppvuxen i Jämtland efter att mina föräldrar skilde sig. Min farmor och farfar och senare min pappa har alla varit framgångsrika företagare medan de på min mors sida varit fullt nöjda med ”tak över huvudet, mat på bordet och hela rena kläder”. Det har format mig till att vara tacksam för det jag har men att det samtidigt är helt okej att vilja utvecklas såväl personligt som professionellt.

Vill du veta mer?

Oavsett om du vet precis vad du vill i livet eller inte har någon aning, så hjälper jag dig hitta svaren.

Hör av dig så bokar vi in ett första förutsättningslöst samtal!

Kontakt

  • Postadress: Ottfjällsvägen 56, 831 70 ÖSTERSUND
  • Telefon: 070-698 59 15
  • E-post: jessica@jgranqvist.se